วีฟอร์เซท

฿59.00

ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม

(glyphosateisopropylammonium)………….48% W/V SL

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมผ่านทางใบ
  • สามารถควบคุมวัชพืชอายุข้ามปีได้ โดยการเคลื่อนย้ายไปสู่อวัยวะ ต่างๆเช่น หัว ราก เหง้า และไหลใต้ดินได้
  • วัชพืชจะแสดงอาการใบเหลืองภายหลังการใช้ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความ เข้มข้นของการใช้สาร และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช
  • เมื่อลงสู่ดิน จะไม่มีการเคลื่อนย้ายในดิน หรือมีแต่ค่อนข้างต่ำไม่ทำลายโครงสร้างของดิน

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีส้มใส
หมวดหมู่: