เวทโซน

฿59.00

ื่อสามัญ พาราควอตไดคลอไรด์ 

(paraquatdichloride)……………….27.6 % W/V SL

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชออกฤทธิ์แบบสัมผัสทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Contacts membranedisrupters) โดยเข้าสู่ต้นพืชทางใบ
  • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) แบบไม่เลือกทำลาย (non-selective)
  • สามารถควบคุมวัชพืชอายุฤดูเดียววัชพืชอายุข้ามปี และวัชพืชน้ำได้ สามารถใช้ได้ในพื้นที่การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนได้
  • เมื่อลงสู่ดิน จะเกิดการดูดยึดเข้ากับอนุภาคดินอย่างแข็งแรง ทำให้ไม่มี การเคลื่อนย้ายในดิน ไม่เกิดปฏิกิริยากับดิน จึงไม่มีการเคลื่อนย้ายในราก

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีเขียวเข้ม
หมวดหมู่: