โคลมาโซน+โพรพานิล

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

โคลมาโซน + โพรพานิล (Clomazone + Propanil ) 12% + 37% EC

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือกทําลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึม
    ผ่านทางราก และยอด และแบบสัมผัส ทางใบวัชพืช
  • ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) และฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก
    (post-emergence)
  • ใช้ป้องกันกําจัดวัชพืชในนาข้าวช่วงระยะเวลาหลังหว่านข้าว7-12วัน
    เป็นต้น

ลักษณะ

  • สารละลายน้ําสีน้ำตาล
หมวดหมู่: