ไพซัล

฿59.00

ชื่อสามัญ ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล

(pyrazosulfuron-ethyl)…………………………10% WP

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ออกฤทธิ์ดูดซึม โดยการซึมผ่านเข้า ทางใบ หรือรากของต้นวัชพืชแล้วเคลื่อนย้ายเข้าไปสู่จุดเจริญ
  • เป็นสารที่ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) และฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence)
  • ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวช่วงระยะ
  • ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวช่วงระยะเวลาหลังหว่านข้าว10-20วัน(อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 2ซอง) และระยะเวลาหลังหว่านข้าว20-30วัน(อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 3ซอง)
  • เมื่อฉีดพ่นต่อวัชพืช วัชพืชจะอ่อนแอ และจะหยุดเจริญ ใบมีสีเหลืองที่ระยะ3-5วัน เพราะจุดเจริญถูกทำลาย และใบจะแห้งตายทั้งต้น ประมาณ 7-21วัน
  • สามารถใช้ผสมกับสารคุม-ฆ่า และฉีดเก็บหญ้าได้

ลักษณะ

  • ชนิดผงผสมน้ำ
หมวดหมู่: