บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด

  28/92  ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 4 ตำบล
บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Contact Us

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
28/92 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทร 0-2575-5777-86 โทรสาร 0-2575-5790

สำนักงานสาขา 1 : บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
51/28-29 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทร 0-2072-3737 โทรสาร 0-2072-3747

โรงงาน : บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
55/27 หมู่ 3 ถนนทางหลวง 345 ตำบลลำโพ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร 0-2525-8556 โทรสาร 0-2525-8557

ส่งข้อความถึงเรา