Read More
ประชาสัมพันธ์

22 บริษัทยาปราบศัตรูพืช ยอมลดราคาช่วยเกษตรกรอีก 3 เดือน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

Read more

ประชาสัมพันธ์

แผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน

แผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝนที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ช่วงกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนเว้นช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ช่วงฤดูฝน ปี...

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกร ปรับตัวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ใช้

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

แนวทางบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียน
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียนบุกสวน ชี้ฝนตก ความชื้นสูงปัจจัยเสี่ยงระบาดหนัก เคลียร์เชื้อราสาเหตุโรคทำลายผลภายในเปลือก ฆ่าเชื้อที่ผิวเปลือกสยบโรคเน่าไม่อยู่ แนะเอกซเรย์สวนถี่ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว กำจัดผลเป็นโรคนอกแปลง จุ่มผลในสารป้องกันกำจัดโรคพืช ผึ่งให้แห้ง

Read more