Read More
ประชาสัมพันธ์

แนวทางบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียน
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียนบุกสวน ชี้ฝนตก ความชื้นสูงปัจจัยเสี่ยงระบาดหนัก เคลียร์เชื้อราสาเหตุโรคทำลายผลภายในเปลือก ฆ่าเชื้อที่ผิวเปลือกสยบโรคเน่าไม่อยู่ แนะเอกซเรย์สวนถี่ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว กำจัดผลเป็นโรคนอกแปลง จุ่มผลในสารป้องกันกำจัดโรคพืช ผึ่งให้แห้ง

Read more