เพราะ “ธุรกิจของลูกค้า

คือ งานของเรา”

ปี พ.ศ. 2548 บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด จึงได้ขยายกิจการด้านปศุสัตว์ ให้ครอบคลุมด้านพืชด้วย เรามีแผนกอารักขาพืช ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตรา ดาวใบไม้” เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของเกษตรกร เป็นเวลา 6 ปีแล้ว ที่แผนกอารักพืช ดูแลและบริการให้กับลูกค้า

ปี พ.ศ. 2554 จึงได้พัฒนาจากแผนกอารักพืช เป็น บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น เรายังยึดหลักปรัชญาเดิม “ธุรกิจของลูกค้า คือ งานของเรา”

เราให้สัญญาว่า เราจะ นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย โดยคัดสรรวัตถุดิบจากต่างประเทศ และผู้นำเข้าภายในประเทศ เรามีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่เราคัดสรรมานั้น สามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้จริง คุ้มค่า คุ้มราคา เราส่งทีมส่งเสริมการขาย เพื่อบริการ อำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าของเรา ทั้งเรื่องวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบกับฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ คอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทุกที่ทุกเวลา เรายินดีบริการ เพื่อความสำเร็จของเกษตรกรไทย “ลูกค้าอยู่ได้ เราอยู่ได้” คือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา

เราพร้อมแล้ว ที่จะดำเนินธุรกิจเคมีเกษตร ให้ก้าวหน้าต่อไป ภายใต้ พัทธกิจที่ว่า

“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ คัดสรรสินค้าคุณภาพ
เพื่อผลิตผลเกษตรกรไทย”

วิสัยทัศน์

Crop Agitrch คือ บริษัทผู้จัดจำหน่ายปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพอันดับที่หนึ่งในใจเกษตรกรมืออาชีพ

พันธกิจ

  • (ลูกค้า) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยที่สุด เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตพืชคุณภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  • (คู่ค้า) สนับสนุนและเสริมศักยภาพการส่งมอบมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ เต็มใจ และสม่ำเสมอ
  • (บุคลากร) พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง