คาลิบอร์ (Calibor)

฿59.00

แคลเซียม โบรอน สารอาหาร ที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช ทุกชนิด อยู่ในรูปของสารเอทาโนลามีน ( Ethanolamines ) ใช้ใน การสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวของพืช

ส่วนประกอบสำคัญ

  • แคลเซียม ( Ca)7% W/V
  • บรอน ( B )2% W/V

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • ช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร ในการติดผลและ การเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล
  • ช่วยในการแบ่งเซลล์การผสมเกสร การงอกของเมล็ด พืช
  • ช่วยในการเคลื่อนย้ายของฮอร์โมนในต้นพืช การใช้ประโยชน์ จากไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์พืช

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีน้ำตาลเข้ม