ดูมดูม

฿59.00

สารเร่งการสะสมอาหาร พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยขยายขนาดและเพิ่มน้ำหนักของผลผลิต

ส่วนประกอบสำคัญ

  • แคลเซียม (CaO) 6%
  • กรดอะมิโน (Amino acid)
  • คาร์โบไฮเดรต
  • มาลิคไฮดราไซด์
  • โคเอนไซม์

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • สารอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที เมื่อฉีดพ่น
  • ช่วยสะสมอาหาร โดยเฉพาะพืชหัวใต้ดิน เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ มันญี่ปุ่น เป็นต้น
  • ขนาดขนาดและเพิ่มน้ำหนักของผลผลิต
  • เพิ่มความแข็งแรงให้เซลล์พืช ป้องกันผลแตก”

ลักษณะ

  • สารละลาย สีแดง