บีบี 5 (BB 5)

฿59.00

สารปรับสภาพน้ำทั่วไปให้กลายเป็นน้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยและฮอร์โมนพืช

ส่วนประกอบสำคัญ

  • สารปรับสภาพน้ำ

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • ช่วยให้สารต่างชนิดกันผสมเข้ากันได้
  • เพิ่มความเป็นกรดและทำหน้าที่เป็นบัพเฟอร์
  • ช่วยในการซึมซับและแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืช
  • ป้องกันปัญหาซึ่งเกิดจากความกระด้างของน้ำ
  • สารจับใบ / สารช่วยแผ่กระจาย

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีแดงเข้ม