ฟอร์ไมร์ 10 เอสแอล

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

  • “กลุ่มสารเคมี: Neonicotinoid สารป้องกันกำจัดแมลงกลุ่ม 4A
    ชื่อสามัญ: อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid)
    สูตรผสมและความเข้มข้น: 10% W/V SL”

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • เป็นสารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม เคลื่อนย้ายได้ในพืช
  • ออกฤทธิ์ถูกตัวตายและกินตาย
  • รบกวนการทำงานของสารสื่อประสารทในตัวแมลง ทำให้แมลงเกิดการอ่อนแรง ไม่กินอาหาร เป็นอัมพาตและตายในที่สุด
  • ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น และแมลงหวี่ขาว เป็นต้น

ลักษณะ

  • สารละลายใส ไม่มีสี
หมวดหมู่: