ฟิตครอป

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

 • เป็นสารกำจัดวัชพืช กลุ่มสารเคมี Chloroacetamide
  ชื่อสามัญ : Pretilachlor
  สูตรผสม : 30% W/V EC

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

 • เป็นสารกำจัดวัชพืชออกฤทธิ์ประเภทเลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
 • ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence)
 • ใช้ป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวช่วงระยะเวลาหลังหว่านข้าว 0- 4 วัน
 • ใช้กำจัด วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว เป็นต้น
 • ใช้กำจัด วัชพืชใบกว้าง เช่น เทียนนา ผักปอดนา ขาเขียด และตาลปัตรฤาษี เป็นต้น
 • ใช้กำจัด วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก และกกทราย เป็นต้น

ลักษณะ

 • สารละลายน้ําสีเหลืองใส
หมวดหมู่: