มาร์ดู

฿59.00

ชื่อสามัญ โพรพานิล 

(propanil)……………………………………36% W/V EC

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ทางใบวัชพืช
  • ใช้ฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก(post-emergence) l ใช้ป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวช่วงระยะเวลาหลังหว่านข้าว 7-8 วัน
  • หากให้มาร์ดูมีประสิทธิภาพดี ควรฉีดพ่นให้มีระยะปลอดฝน 4-8 ชั่วโมง -ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ และควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ภายหลังพ่น มาร์ดู แล้ว ประมาณ 14 วัน
  • วัชพืชจะแสดงอาการchlorosis ภายหลังการใช้ 3-7 วัน และหลังจาก นั้นวัชพืชจะมีอาการแห้งไหม้ และตายไปในที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ การใช้สาร และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีน้ำตาล
หมวดหมู่: