ลองการ์ด 700

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

 • บิวทาคลอร์(butachlor) + โพรพานิล
  \(propanil) 35%+35% W/V EC

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

 • เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือกทําลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึม
  ผ่านทางราก และยอด และแบบสัมผัส ทางใบวัชพืช
 • ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) และฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก
  (post-emergence)
 • ใช้ป้องกันกําจัดวัชพืชในนาข้าวช่วงระยะเวลาหลังหว่านข้าว7-12วัน
  เป็นต้น

ลักษณะ

 • สารละลายน้ําสีม่วงเข้ม
หมวดหมู่: