วีไซเปอร์ 35

฿59.00

ชื่อสามัญ Cypermethrin สูตรผสม  35% EC (สารกำจัดแมลงกลุ่ม 3A)

ส่วนประกอบสำคัญ

  • Cypermethrin
    สูตรผสม 35% EC

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • เป็นสารเคมีกําจัดแมลงประเภทสัมผัส มีผลให้แมลงตาย
  • ออกฤทธิ์เร็ว น็อคหนอนได้เฉียบพลัน

ลักษณะ

  • สารละลายน้ําสีเหลืองใส
หมวดหมู่: