เจเนอเรต (Generate)

฿59.00

เพิ่มพลังจุลินทรีย์ในดิน พืชดูดซึมธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนรากใหม่พืชโตไว ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ส่วนประกอบสำคัญ

  • โคบอลต์,
  • คอปเปอร์
  • เหล็ก
  • แมงกานีส
  • โมลิบดินัม
  • โซเดียม
  • สังกะสี

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • เพิ่มพลังจุลินทรีย์ในดิน พืชดูดซึมธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนรากใหม่พืชโตไว ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีม่วงเข้ม