เวททราซีน

฿59.00

ชื่อสามัญ อะทราซีน

 (atrazine)……………………….90% WG

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมผ่านทางราก
  • ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) แบบควบคุมการงอกวัชพืช
  • ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น ประโยชน์
  • ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง และวงศ์หญ้า เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าหาง หมาจิ้งจอก เป็นต้น
  • ใช้ในสับปะรด ข้าวโพด อ้อย กล้วย กาแฟ หน่อไม้ฝรั่ง กุหลาบ สวนไม้ผล และส้ม

ลักษณะ

  • เนื้อสารเป็นเม็ด
หมวดหมู่: