เวทมีทรีน

฿59.00

ขื่อสามัญ อะมีทรีน (Ametryn) 80% WG

 

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมผ่านทางราก
  • ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) แบบควบคุมการงอกวัชพืช
  • ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น ประโยชน์
  • ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง และวงศ์หญ้า เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าหาง หมาจิ้งจอก เป็นต้น
  • ใช้ในสับปะรด ข้าวโพด อ้อย กล้วย กาแฟ หน่อไม้ฝรั่ง กุหลาบ สวนไม้ผล และส้ม

ลักษณะ

  • เนื้อาสารเป็นเม็ดสีน้ำตาล
หมวดหมู่: