เวทฮิวเมท-จี

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

  • ปริมาณโปแตสเซียม ฮิวเมท 85%

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • แก้ดินเป็นกรด (ดินเปรี้ยว) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พืชไม่กินปุ๋ย
  • ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ดินไม่แน่นแข็ง ระบายน้ำดี
  • ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
  • ช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่ตกค้างในดิน ทำให้พืชนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

วิธีใช้

  • คลุกปุ๋ยหว่าน ใช้เวทฮิวเมท-จี อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อปุ๋ย 50 กก. ใช้ได้กับปุ๋ยทุกสูตร
  • หว่านรอบทรงพุ่ม ใช้ อัตรา 50-200 กรัม ต่อต้น ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่ม
  • ฉีดพ่นทางใบ ใช้อัตรา 100-200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร สามารถ ใช้ร่วมกับอาหารเสริมได้ทุกชนิด (ไม่อุดตันหัวฉีด)

ลักษณะ

  • เม็ดสีดำ