เวทแลกซิล

฿59.00

ชื่อสามัญ Metalaxyl 

สูตรผสม 25 % WP 

เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มสารเคมี Acylalanine

คุณสมบัติ

  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม มีประสิทธิภาพยาวนานห้ามใช้ในยาสูบ

ลักษณะ

  • ชนิดผงผสมน้ำสีชมพู
หมวดหมู่: