เวทโพรนิล

฿59.00

ชื่อสามัญ Fipronil  สูตรผสม  5% SC (สารป้องกันกำจัดแมลงกลุ่ม 2B)

คุณสมบัติ

  • มีผลทำให้ระบบประสาทส่วนกลางของแมลงเสียกระบวน การทำงาน เมื่อแมลงกินหรือสัมผัส
  • มีความเป็นพิษต่อแมลงมากกว่ามนุษย์และสัตว์เลี้ยง สามารถ กำจัดแมลงได้หลายชนิด

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีขาวขุ่น
หมวดหมู่: