เวท-พารากอน (Vet-Paragon)

฿59.00

เป็นสารเพิ่มประสทธิภาพของสารป้องกันกํา จัดศัตรูพืช

ส่วนประกอบสำคัญ

  • พาราฟินิคออยล์(Parafinicoil98.8%)

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • สารป้องกันกําจัดแมลง ควบคุมการเกิดของหนอนทําให้ไข่ไม่ฟัก
    ยับยั้งการลอกคราบ ช่วยเสริมฤทธิ์สารป้องกันกําจัดเชื้อราให้มี
    ประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดโรคได้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยต่อพืช
    และไม่มีสารพิษตกค้าง

ลักษณะ

  • สารละลายน้ําสีเหลืองใส