โฟคอล

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

 • กลุ่มสารเคมี: Phenoxycarboxylic acid
  ชื่อสามัญ: 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D Dimethylammonium)
  สูตรผสมและความเข้มข้น: 84% W/V SL

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

 • สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ชนิดดูดซึม เข้าทางรากและใบ เคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด
 • ใช้ฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence)
 • ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง และกก เช่น ผักปอดนา ผักเบี้ยหิน หนวดปลากดุก กกทราย กกขนาก เป็นต้น
 • ฉีดพ่นในขณะที่ดินมีความชื้น หลังปลูกพืช 20 วัน หรือวัชพืชงอก 2-4 ใบ
 • เหมาะสำหรับใช้กับพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น

ลักษณะ

 • สารละลายน้ําสีน้ำตาลอ่อน
หมวดหมู่: