แวลิด

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

  • กลุ่มสารเคมี: Antibiotic สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่ม U18
    ชื่อสามัญ: วาลิดามัยซิน (validamycin)
    สูตรผสมและความเข้มข้น: 3% W/V SL

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • เป็นสารปฏิชีวนะป้องกันกำจัดโรคพืช แบบดูดซึม
  • เคลื่อนย้ายได้ในท่อน้ำ (xylem)
  • ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องการสร้างผนังเซลล์
  • ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia sp. เช่น โรคใบติดในทุเรียน โรคกาบใบไหม้ในข้าว เป็นต้น และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium sp. เช่น โรคโคนต้นเน่า ในข้าว พริก มะเขือเทศ

ลักษณะ

  • สารละลายสีน้ำเงินเข้ม
หมวดหมู่: