โตโน่ 50

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

  • กลุ่มสารเคมี: Organophosphates สารป้องกันกำจัดแมลงกลุ่ม 1B
    ชื่อสามัญ: พิริมิฟอส-เมทิล (Pirmiphos-methyl)
    สูตรผสมและความเข้มข้น: 50% W/V EC

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • เป็นสารเคมีออกฤทธิ์ ถูกตัวตาย กินตาย และเป็นไอระเหย
  • สามารถดูดซึมผ่านใบได้ ออกฤทธิ์นาน
  • สามารถกำจัดแมลงปากดูดและแมลงปากกัดได้ เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนกอข้าว หนอนเจาะฝัก หนอนห่อใบ เป็นต้น
  • ปลอดภัยต่อดอก สามารถใช้ช่วงที่พืชออกดอกได้

ลักษณะ

  • สารละลาย สีเหลือง
หมวดหมู่: