Read More
กิจกรรม

จัดโครงการ สานฝัน ปันน้ำใจน้อง

บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด นำโดยคุณกรินทร์ นนทปัทมะดุลย์ ได้จัดโครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจน้อง” โดยได้ทำการมอบเสื้อกันหนาว อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 28 – 29 พฤศิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Read more

Read More
กิจกรรม

ห้วยแถลงเกษตร

บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด ตราดาวใบไม้ ร่วมกับร้าน ห้วยแถลงเกษตร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ได้จัดงานออกบูธส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด โดยได้ให้คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตในวัน 13-14 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรอย่างล้นหลาม

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

แนวทางบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

Read more

Read More
กิจกรรม

ร้านวงเดือน

บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท วงเดือนเคมีภัณฑ์ จำกัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จัดงานส่งเสริมการขาย วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
โดยพนักงานบริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด ได้ให้คำแนะนำ ความรู้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างดียิ่ง

Read more

Read More
ประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียน
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียนบุกสวน ชี้ฝนตก ความชื้นสูงปัจจัยเสี่ยงระบาดหนัก เคลียร์เชื้อราสาเหตุโรคทำลายผลภายในเปลือก ฆ่าเชื้อที่ผิวเปลือกสยบโรคเน่าไม่อยู่ แนะเอกซเรย์สวนถี่ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว กำจัดผลเป็นโรคนอกแปลง จุ่มผลในสารป้องกันกำจัดโรคพืช ผึ่งให้แห้ง

Read more