สวนมะนาวพี่หนู เพชรบุรี

วันนี้ทีมงานดาวใบไม้ จะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมสวนมะนาวของพี่หนู ที่จังหวัดเพชรบุรีกันครับ ที่สวนของพี่หนูมีการใช้เจเนอเรตร่วมกับอะมิโนรูทเทค ฉีดพ่นมะนาวอยู่ต่อเนื่อง ทำให้ต้นมะนาวแตกใบอ่อนอย่างสม่ำเสมอ ใบแข็งแรง พร้อมทำหน้าที่สังเคราะห์แสง ต้นมะนาวไม่โทรม ออกดอกต่อเนื่อง ติดผลดก และขนาดของผลใหญ่ขึ้น
พืชที่ได้รับเจเนอเรต ซึ่งเป็นธาตุอาหารรวมหลายชนิด ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Microbial catalyst จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ อะมิโนรูทเทค สารกระตุ้นรากที่ประกอบด้วยกรดฮิวมิกและกรดอะมิโนทางดินหลายชนิด เช่น กลูตามิค ทริปโตฟาน อัลจีนิน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 มีจะช่วยในการกระตุ้นระบบรากพืช เพิ่มการดูดกินน้ำและธาตุอาหารในดิน

ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ปรับค่า pH ในดินให้เหมาะสม ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงอยู่ในดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในต้นพืช และเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ โดยจุลินทรีย์เหล่านั้นจะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน และสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตให้แก่พืช
เช่น เอนไซม์ต่างๆ ฮอร์โมน กรดอะมิโน และสารอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมะนาว ซึ่งให้ผลผลิตอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าขาดการดูแลหรือมะนาวได้รับอาหารไม่เพียงพอ จะทำให้ต้นโทรม ให้ผลผลิตไม่ต่อเนื่อง จำนวนผลน้อย ขนาดผลเล็ก

 

ทางทีมงานดาวใบไม้จึงอยากแนะนำให้ชาวสวนมะนาวใช้ เจเนอเรต ร่วมกับ อะมิโนรูทเทค อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการดูแลรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้ได้มะนาวลูกใหญ่ ลูกดก เก็บได้อย่างต่อเนื่อง ต้นไม่โทรม เช่นเดียวกับสวนมะนาวของพี่หนูที่เราได้มาเยี่ยมชมกันในวันนี้ครับ

Related Projects