กิ่งพันธุ์มะขาม

ทีมงานดาวใบไม้จะพาทุกท่านไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งปลูกมะขามหวาน วันนี้เราจะมาดูการบำรุงกิ่งพันธุ์มะขาม พันธุ์สีทองกันครับ ก่อนที่มะขามจะโตให้ผลผลิต ต้องเริ่มจากกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรง สมบูรณ์ จึงต้องมีการดูแลบำรุงกันตั้งแต่เริ่ม ที่สวนนี้ได้บำรุงกิ่งพันธุ์มะขามก่อนจะจำหน่ายให้แก่เกษตรกรท่านอื่นๆ ด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์ไรเฟิลร่วมกับเวทแมก ช่วยให้กิ่งพันธุ์มะขามมีใบเขียว ขนาดใบใหญ่และหนา เป็นที่พอใจของเจ้าของสวนและเกษตรกรที่มาซื้อ

โดยไรเฟิล ที่ประกอบด้วยกรดฮิวมิกและกรดอะมิโนทางดิน จะช่วยให้ระบบรากมีการแตกรากได้ดี รากยาวหาอาหารได้เก่ง ดูดกินปุ๋ยได้มากขึ้น ทำให้กิ่งพันธุ์เจริญเติบโตได้เร็ว มีความแข็งแรง และหลังย้ายปลูกลงแปลง สามารถตั้งตัวได้ไว เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้ร่วมกับ เวทแมก ธาตุแมกนีเซียม ความเข้มข้นสูงในรูปครีม ละลายน้ำดี ไม่ตกตะกอน ซึ่งธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ เป็นรงควัตถุสีเขียวในใบและส่วนต่างๆ ของพืช มีบทบาทที่สำคัญในการสังเคราะห์แสง การสร้างแป้งและน้ำตาลที่เป็นแหล่งพลังงานของพืชและธาตุแมกนีเซียมยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการหายใจของพืชและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆ ของพืชอีกด้วย
เกษตรกรสามารถใช้ไรเฟิลและเวทแมก ได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ไวและแข็งแรง นอกจากนี้ไรเฟิล ยังมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุง ฟื้นฟูดิน ให้ร่วนซุย ปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงอยู่ในดิน ให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ในครั้งหน้าพวกเราทีมงานดาวใบไม้ จะพาท่านไปเยี่ยมชมสวนอะไร ที่ไหน โปรดติดตามกันน่ะครับ หรือสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนของทางบริษัทสามารถติดตามและสอบถามได้ในเว็บไซต์หรือเพจ Facebook ค้นหาคำว่า “ดาวใบไม้”

Related Projects