ปุ๋ยดาวใบไม้12-6-6 สวนมะม่วงลุงก้อน

สวัสดีครับพบกันกับทีมงานดาวใบไม้ในเรื่องเล่าชาวสวน วันนี้ทีมงานดาวใบไม้เข้าไปสวนมะม่วงของลุงก้อน อยู่ที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ติดตามผลการใช้ปุ๋ยดาวใบไม้ 12-6-6 ในช่วงฟื้นฟูต้นมะม่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยให้ใบมะม่วงที่แตกออกมาใหม่ อย่างสม่ำเสมอ มีความสมบูรณ์ ใบเขียว หนา เป็นมัน ขนาดและความยาวของใบเพิ่มขึ้น เตรียมพร้อมต้นเพื่อให้ผลผลิตต่อไป
ปุ๋ยดาวใบไม้ 12-6-6 เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม รวมถึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ประกอบรวมกันอยู่ในเม็ดเดียว (Compounfd fertilizer) ซึ่งจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการระเหยหรือสูญเสียธาตุอาหาร มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นกลาง ใส่แล้วดินไม่เป็นกรด และอินทรียวัตถุที่อยู่ในเม็ดปุ๋ย จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างหรือโดนตรึงอยู่ในดินให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยกระตุ้นระบบรากพืชให้ดูดกินน้ำและธาตุอาหารได้ดี ปุ๋ยดาวใบไม้ 12-6-6 ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ผัก พืชไร่ ไม้ผล สามารถใช้รองก้นหลุมหรือหว่านในแปลงปลูก ช่วยเร่งการเจริญเติบโตในช่วงต้นกล้าหรือหลังการย้ายปลูก และในไม้ผลใช้ในช่วงฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยว ต้นพืชจะกลับมาแข็งแรงแรงสมบูรณ์ เหมือนกันต้นมะม่วงของลุงก้อน ที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมกันในวันนี้ จะใส่ปุ๋ยครั้งใดอย่าลืมนึกถึงปุ๋ยดาวใบไม้

Related Projects